Obliczamy nasze BMI

      Brak komentarzy do Obliczamy nasze BMI

W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” oraz z uwagi na obchodzony 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia, w naszej szkole od 9 do 27 kwietnia obliczamy BMI uczniów klas V i VI. Prawidłowym przebiegiem badań oraz właściwą interpretacją kierowała nasza szkolna pielęgniarka pani Małgorzata Abramczyk.

BMI (Body Mass Index) to najłatwiejszy i najszybszy sposób oszacowania, czy nasza waga ciała jest prawidłowa. Niestety nadwaga i otyłość są obecnie najczęstszymi zaburzeniami rozwoju występującymi u dzieci i młodzieży. Otyłość zaburza wszystkie aspekty zdrowia (fizyczne, psychiczne i społeczne) młodego człowieka, ogranicza jego potencjał rozwojowy, możliwości życiowe i obniża jakość życia. Najczęstszą postacią otyłości jest tzw. otyłość prosta, w której powstawaniu, oprócz przyczyn genetycznych, ogromną rolę odgrywają czynniki środowiskowe: nieprawidłowy, utrwalony w rodzinie sposób żywienia oraz niska aktywność ruchowa. Powstająca w okresie dzieciństwa otyłość prosta ma ścisły związek z otyłością w wieku dojrzałym, gdyż 50-80 % dzieci otyłych pozostaje otyłymi dorosłymi.


Wynik BMI obliczamy poprzez podzielenie masy ciała w kilogramach przez kwadrat wzrostu w metrach.Jako kryterium przyjmuje się dla osób dorosłych:
– niedowaga < 18,5
– waga prawidłowa od 18,5 do 24,99
– nadwaga > 25
– otyłość > 30


Jeśli nie znasz jeszcze swojego BMI i chcesz znać jego właściwą interpretację możesz na przerwie poprosić szkolną panią pielęgniarkę. Zapraszamy i zachęcamy do utrzymywania właściwej masy ciała.


Pamiętaj: Twoje zdrowie zależy od Ciebie.


Koordynator – G. Mroczkowska


Dodaj komentarz