Obiady szkolne – listopad 2023

      Brak komentarzy do Obiady szkolne – listopad 2023

Pełna opłata za obiady szkolne w LISTOPADZIE 2023 r. wynosi:

– od ucznia – 126,00 zł (21 dni x 6,00 zł)
– od pracownika szkoły – 189,00 zł (21 dni x 9,00 zł).

Karty obiadowe wydawane są wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.

Wpłat dokonuje się najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

Wpłaty przyjmuje kierownik świetlicy.

A. Joka