Obiady szkolne – grudzień

      Brak komentarzy do Obiady szkolne – grudzień

Pełna opłata za obiady szkolne w GRUDNIU 2022 r. wynosi:

– od ucznia – 96,00 zł (16 dni x 6,00 zł)
– od pracownika szkoły – 144,00 zł (16 dni x 9,00 zł)
(bez dni wolnych od zajęć dydaktycznych od 23 do 30 grudnia). 

Karty obiadowe wydawane są wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.

Wpłaty przyjmuje kierownik świetlicy.

Kierownik świetlicy – A. Joka