Nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF

Z wielką przyjemnością informujemy społeczność szkolną o przystąpieniu naszej szkoły do Klubu Szkół UNICEF. Klub to inicjatywa edukacyjna zrzeszająca placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale przede wszystkim działają aktywnie na polu promocji i realizacji praw dziecka. SP4, jako jedyna placówka w powiecie grajewskim, zgłosiła swój akces, w tym długoterminowym projekcie edukacyjnym.

Celem Klubu Szkół UNICEF jest:
· edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
· kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata,
· uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca,
· propagowanie idei tolerancji,
· promowanie idei pomocy humanitarnej,
· edukacja o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka,
· partycypacja młodych osób,
· kształtowanie postawy pro-pomocowej,
· zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF.

Naszym celem jako szkoły, jest aktywny udział w akcjach proponowanych przez UNICEF. Akcje te dotyczyć będą tematyki praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej, bezpieczeństwa dzieci, a także kwestii środowiskowych.

Chętnych zapraszamy do współpracy.

Koordynatorem projektu jest Pani Arleta Krawczyk.

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne – Pani Iwona Bukrejewska i Pani Anna Joka, natomiast wsparcie informatyczne – Pani Alicja Deresz-Armata.