„Muchomorki” chronią środowisko

      Brak komentarzy do „Muchomorki” chronią środowisko

 My przedszkolaki na ziemskiej kuli,
Wiemy, że Ziemię trzeba przytulić.
Zadbać o lasy, powietrze i wodę
Kwiaty, zwierzęta- całą przyrodę!
Ten, kto przyrodę niszczy i truje,
Niech się kolcami jeża pokłuje!

Recytacją krótkiego, a zarazem bardzo pouczającego wierszyka ekologicznego „Muchomorki” rozpoczęły tydzień. Głównym celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na problemy zanieczyszczonego środowiska. „Muchomorki” rozpoznawały ilustracje zanieczyszczonej przyrody, oczyszczały brudną rzekę segregując odpady do odpowiednich pojemników. Na zakończenie cała grupa zaśpiewała piosenkę ekologiczną i zapoznała się z „Kodeksem Młodego Ekologa” respektując wszystkie jego zasady. Zajęcia ekologiczne zostały zakończone pracą plastyczną, w której dzieci przedstawiły swój własny pomysł ekologicznej i zarazem pięknej przyrody. Brudne rączki i uśmiechnięte twarze dzieci na zajęciach świadczą, iż był to dla wszystkich uczestników pożytecznie spędzony czas.

Wychowawczyni