Międzyklasowy Turniej Czytelniczo-Biblioteczny

„Czytanie jest modne” – takie hasło przyświecało w tym roku majowemu Tygodniowi Bibliotek – mającemu zachęcać dzieci i młodzież do czytania oraz przypominać o roli bibliotek i książek w życiu człowieka. Zgodnie z tym hasłem  nasza biblioteka zaprosiła swoich czytelników do wspólnej zabawy i udziału
w Międzyklasowym Turnieju Czytelniczo-Bibliotecznym.  Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa i biblioteki, uświadomienie młodzieży korzyści wynikających z czytania książek, promowanie wizerunku „człowieka oczytanego”, kształtowanie umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy literackiej i bibliotecznej,  ćwiczenia szybkiego kojarzenia faktów oraz wyrabiania umiejętności współdziałania i rywalizacji w grupie.

Do udziału w Turnieju zostali zaproszeni uczniowie z klas VI, którzy utworzyli trzy trzyosobowe zespoły – przedstawicieli swoich klas. Drużyny rywalizowały ze sobą w różnorodnych konkurencjach. Były m.in. kalambury, test wiedzowy przygotowany w formie prezentacji multimedialnej zawierający pytania dotyczące literatury, znanych pisarzy i ich książek, rebusy oraz cytaty z książek dla młodzieży. Zwycięzcami turnieju zostali : Waleria Zadrożna, Natalia Karwowska, Igor Dudzicki z klasy VI c. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, której serdecznie dziękujemy za wsparcie i współpracę.

Turniej został przeprowadzony przez nauczycieli bibliotekarzy p. A. Jokę, p. I. Bukrejewską i  nauczyciela języka angielskiego p. Alicję Deresz –Armatę.

Fot. I. Bukrejewska