Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I i oddziałów przedszkolnych

Drodzy Rodzice!
Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publikujemy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022: