Książka to przyjaźń…” – spotkanie czytelnicze Klubu „Czytamy i gadamy”

„Książka to przyjaźń, przygoda i  tajemnica” pod takim hasłem odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Klubu czytelniczego „Czytamy i gadamy” z dziećmi ze świetlicy szkolnej, które zorganizowane było w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.  Celem tych zajęć, podobnie jak poprzednich,  było kształtowanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie utworów literatury dziecięcej ( opowiadań, wierszy), ukazanie roli książki w życiu człowieka, a także przygotowanie do  samodzielnego wyboru książek. Naszym założeniem było rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by było dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. Dlatego też spotkaniu towarzyszyły gry i zabawy tematycznie związane z książkami i ich bohaterami.

Składam serdeczne podziękowania dziewczętom należącym do Klubu czytelniczego „Czytamy i gadamy”: Amelii Kiełczewskiej, Sarze Cappelli, Wiktorii Gibniewskiej, Anie Jaszewskiej i Wiktorii Siedleckiej za aktywne i osobiste zaangażowanie w życie biblioteki, za całoroczną, odpowiedzialną i wzorową pracę przy realizacji projektów edukacyjnych oraz aktywne uczestnictwo w organizacji imprez czytelniczych.

Koordynator Klubu „Czytamy i gadamy” I. Bukrejewska