Kreatywni Czytelnicy – wyzwanie 2

      Brak komentarzy do Kreatywni Czytelnicy – wyzwanie 2
Książka i budowla z klocków

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w akcji, która łączy radość czytania z pasją tworzenia konstrukcji z klocków.

WYZWANIE 2 – CZEKAM NA WIOSNĘ

Co należy zrobić:
Przeczytaj poniżej wiersz „Czekam na wiosnę” i na jego podstawie zbuduj konstrukcję z klocków.
Nadaj tytuł swojej pracy i podpisz: imię i nazwisko, klasa.
Zrób zdjęcie swojej pracy i w terminie do 18 marca 2021 r. prześlij na adres: lipie@o2.pl
Prace będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy

Organizatorki:
L. Pietrzykowska, B. Antropik, A. Bukowska, J. Dzięgielewska, K. Górska, A. Gryczkowska, E. Gulan, K. Karpińska, B. Kulikowska, M.Kuryś, E. Mieczkowska, E. Sarnacka, A. Stradczuk, J. Waniewska, R. Wierzchowska

CZEKAM NA WIOSNĘ – K.  Datkun-Czerniak

Dość mam sanek,
nart i śniegu.
Chcę już w piłkę grać!
Po zielonej trawie biegać,
w berka sobie grać!
Dość mam chlapy i roztopów,
szarych smutnych dni.
Przybądź wiosno jak najprędzej,
rozchmurz niebo mi.
Przynieś kwiaty, promień słonka,
zieleń liści, ptaków śpiew.
Niech zadźwięczy pieśń skowronka.
Przybądź proszę cię!