Konsultacje pedagogów

      Brak komentarzy do Konsultacje pedagogów

 SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z PEDAGOGAMI W CZASIE NAUKI ZDALNEJ

Anna Formejster
anafor.pedagog@wp.pl
tel. 608 570 749

Urszula Paluszkiewicz
urszula.paluszkiewicz@gmail.com
tel.729 028 772

Dziennik elektroniczny Librus, Whats App, Messenger

Zapraszamy