Konkurs Wiedzy o Hymnie Polski

      Brak komentarzy do Konkurs Wiedzy o Hymnie Polski

 „Jeszcze Polska nie zginęła …”

REGULAMIN
KONKURSU WIEDZY O HYMNIE NARODOWYM

 Nauczyciele bibliotekarze – panie Iwona Bukrejewska, Anna Joka
i nauczycielki języka polskiego panie Agnieszka B. Ramotowska i Beata Szewczyk
ogłaszają Szkolny Konkurs Wiedzy o Hymnie Narodowym.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas V i VIII.

 Cele konkursu:
 • popularyzowanie wiedzy o hymnie narodowym i historii Polski,
 • rozbudzanie i rozwijanie postawy patriotycznej,
 • promowanie uzdolnionych uczniów.
  1. Uczestnik przygotowuje się do konkursu na podstawie broszury „Hymn Polski” wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  2. Każdy uczeń rozwiąże test wielokrotnego wyboru. Testy są zróżnicowane pod względem trudności. Poziom niższy testu przeznaczony jest dla uczniów klas V, a poziom wyższy dla uczniów klas VIII. Na podstawie prawidłowych odpowiedzi zostaną wyłonieni zwycięzcy poszczególnych poziomów.
  3. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są przez organizatorki do dnia 31 października 2018 r.
  4. Na zgłoszeniu należy podać: a) imię i nazwisko ucznia, b) klasę.
  5. Konkurs odbędzie się 5.11.2018 r. (poniedziałek). Informacja o miejscu i godzinie konkursu zostanie przesłana bezpośrednio do uczestników na konto mailowe w Librusie.)
  6. Laureaci otrzymają nagrody oraz cząstkowe oceny celujące z języka polskiego lub wiedzy o społeczeństwie.