Konkurs na rebus literacki dla klas IV-VIII

      Brak komentarzy do Konkurs na rebus literacki dla klas IV-VIII

R E G U L A M I N

Cele konkursu:
• udział w obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,
• propagowanie czytelnictwa baśni i legend z całego świata,
• zaproponowanie ciekawej i twórczej formy spędzania wolnego czasu,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych,
• umożliwienie zaprezentowania swojego talentu.

Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze SP 4.

Zasady uczestnictwa:
• konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII SP 4 Grajewo,
• zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie rebusu, którego rozwiązaniem będzie tytuł dowolnej baśni lub legendy,
• rebus należy narysować na pasku papieru o wymiarach 50 x 20 cm techniką dowolną (mogą to być dwie połączone kartki z małego bloku rysunkowego),
• prace należy składać w bibliotece szkolnej do 27 października 2021 r.,
• każda praca powinna zawierać metryczkę z informacjami: imię i nazwisko autora oraz klasę, nazwisko nauczyciela – opiekuna.

Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę:
• zgodność pracy z podaną tematyką,
• samodzielność,
• jakość wykonania i wrażenia estetyczne,
• oryginalność i pomysłowość,
• estetykę wykonania.

Poprzez dostarczenie pracy do konkursu uczestnik akceptuje regulamin, wyraża zgodę na: przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu i publikację wizerunku oraz prac konkursowych.
Przekazane na konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie Organizatora.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie!