Konkurs na najlepszy biznesplan w ramach „Akademii Młodego Przedsiębiorcy”

                                                       

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Grajewo Akademię Młodego Przedsiębiorcy – warsztaty i konkurs kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu miasta Grajewo.

Celem konkursu jest  kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród młodzieży, przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu zawodowego, ukazanie korzyści płynących z wprowadzenia innowacji do planowanych własnych przedsięwzięć.

Biznesplan należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu szkoły właściwej dla uczniów w terminie do 28 czerwca 2019 roku do godz. 12.00. Na kopercie należy zamieścić imię i nazwisko uczniów oraz klauzulę „Biznesplan na konkurs Akademia Młodego Przedsiębiorcy”.

Uczestnicy przygotowując biznesplan mogą skorzystać z konsultacji z doradcą, które odbędą się:

  • w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie: w dniu 18 czerwca 2019 w godz. 12.00 – 14.00,
  • w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie: w dniu 25 czerwca 2019 w godz. 10.00 – 12.00,
  • w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie: w dniu 25 czerwca 2019 w godz. 12.00 – 14.00.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie konkursu. Wzór biznesplanu jest załącznikiem do regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu – przeczytaj!