Konkurs „English Grammar Master”

      Brak komentarzy do Konkurs „English Grammar Master”
Zapraszamy uczniów klas VI – VIII do udziału w IV edycji konkursu „English Grammar Master”. Konkurs odbędzie się zdalnie 23 kwietnia (piątek) o godz. 10.45 w aplikacji Teams. Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin konkursu.
 
Nauczyciele języka angielskiego:
Dorota Zabłocka, Anna Mioduszewska, Eliza Gołaszewska, Agnieszka Sokołowska

REGULAMIN
Szkolnego Konkursu „English Grammar Master” dla klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie

Cele konkursu:

  • popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej,
  • rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego uczniów klas VI – VIII,
  • motywowanie uczniów zdolnych do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego,
  • wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów.

II Kategoria wiekowa: W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej.

III Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń z klas VI- VIII.
 • Konkurs odbędzie się przy włączonych kamerkach.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczycieli języka angielskiego (p. E. Gołaszewskiej, A. Mioduszewskiej, A. Sokołowskiej, D. Zabłockiej) najpóźniej do 21.04. 2021 r.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników.

Zakres programowy: Konkurs ma formę testu zamkniętego i obejmuje:

  • Czas Present Simple
  • Czas Present Continuous
  • Past Continuous
  • Present Perfect
  • Czas Future Simple
  • Czas Past Simple
  • Wyrażenia There is/There are
  • Pytania How much?/How many?
  •  Przyimki miejsca
  • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
  • Czasowniki can/can’t/must/mustn’t
  • Tryb rozkazujący
  • Stopniowanie przymiotników
  • Konstrukcja as + przymiotnik + as
  • Konstrukcje: Why don’t you, How about, have to i don’t have to, be going to
  • Strona bierna

Zasady i przebieg konkursu

Konkurs  ma charakter jednoetapowy i odbędzie się 23.04.2021 r. (PIĄTEK) o godzinie 10.45 w aplikacji Teams. Czas trwania konkursu 30 minut.

  • Test obejmuje zadania wielokrotnego wyboru

Nagrody

 • Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.