Międzyklasowy Turniej Czytelniczo-Biblioteczny online „Czytanie jest modne” rozstrzygnięty!

plakat turnieju czytelniczo-bibliotecznego

MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ CZYTELNICZO-BIBLIOTECZNY ON-LINE
ph. „Czytanie jest modne”
z okazji Dnia Książki
i Praw Autorskich – ROZSTRZYGNIĘTY!

Do Turnieju przeprowadzonego w dniach 19 – 23 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie przystąpiły 4 drużyny (klasy VI a, c, d, e). Zadaniem uczestników (66 uczniów) było obejrzenie prezentacji przedstawiającej „Historię święta książki”, a następnie rozwiązanie testu online zawierającego m.in. krzyżówki czytelnicze i rebusy tematycznie związanych z Dniem Książki i Praw Autorskich. Dodatkowo uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące literatury, znanych pisarzy i ich książek, odgadywali podobizny pisarzy oraz uzupełniali cytaty z ulubionych książek dla dzieci i młodzieży

Celem turnieju było:
– propagowanie czytelnictwa i biblioteki,
– uświadomienie młodzieży korzyści wynikających z czytania książek,
– promowanie wizerunku „człowieka oczytanego”,
– umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy literackiej i bibliotecznej,
– ćwiczenia szybkiego kojarzenia faktów,
– wyrabiania umiejętności współdziałania i rywalizacji w grupie.

Biorąc pod uwagę uzyskaną liczbę punktów komisja postanowiła przyznać I miejsca w dwóch kategoriach.

W kategorii indywidualnej:
Victoria Piaszczyńska kl. VI a
Natalia Chmielewska kl. VI c
Nadia Karwowska kl. VI c
Paweł Styczyński kl. VI d
Aleksandra Niewiadomska kl. VI d
Weronika Glińska kl. VI e

W kategorii zespołowej:
Uczniowie z klasy VI d

Uczniowie w kategorii indywidualnej otrzymają dyplomy i ocenę celującą z języka polskiego.
Gratulujemy!

Pomysłodawcami i realizatorami przedsięwzięcia były: p. A. Deresz-Armata, p. A. Joka, p. I. Bukrejewska