Koło sportowe „Mały sportowiec”

      Brak komentarzy do Koło sportowe „Mały sportowiec”

Temat zajęć: Ćwiczenia i zabawy ruchowe z różnymi przyborami.
Celem zajęć było:
– wzmocnienie tężyzny fizycznej, kondycji i koordynacji ruchowej,
– integracja uczestników gry, wzmocnienie więzi koleżeńskich,
– wdrażanie współzawodnictwa i współpracy.

I. Zagórska