Historia Polski w legendach

      Brak komentarzy do Historia Polski w legendach

Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę dziewczęta z Klubu czytelniczego rozpoczęły cykl spotkań z przedszkolakami. Na podstawie głośno czytanych pięknych, polskich legend przybliżają najmłodszym początki Państwa Polskiego. Przedszkolaki z grupy „Muchomorki” poznały „historię” o tym, jak trzej bracia: Lech, Czech i Rus po wspólnym polowaniu rozdzielili się i każdy z nich udał się w inną stronę w poszukiwaniu najlepszego miejsca na założenie swojego państwa. Podczas zajęć dzieci poznały „Legendę o Warsie i Sawie” oraz „O Warszawskiej syrence”. Po wysłuchaniu tekstu czytanego z podziałem na role, chętnie udzielały odpowiedzi na pytania m.in., jak zakończyła się historia? Jaki herb ma Warszawa? Zainspirowane tymi legendami, wykonały prace plastyczne, doskonaląc umiejętności manualne, utrwalając jednocześnie symbol naszej stolicy. Na następnym spotkaniu dzieci z oddziałów przedszkolnych wysłuchają kolejnych legend „O smoku wawelskim i sprytnym szewczyku” i „O Popielu, którego myszy zjadły”.

Opiekun Klubu czytelniczego – I. Bukrejewska