Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w szkole i zerówce „Biedronki”

Wszyscy uczniowie wchodzą tymi wejściami, z których jest najbliżej do danej pracowni.

Wchodząc do szkoły zakładamy maski i dezynfekujemy ręce. Zdejmujemy maski dopiero w pracowni.

Uczniowie i Rodzice klas pierwszych i zerówki („Biedronki”) spotykają się z wychowawcami na dziedzińcu w wyznaczonym miejscu.

Harmonogram spotkań klasowych z wychowawcami w dniu 1 września (wtorek)

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

KLASY I – VIII