Dzień Bezpiecznego Internetu

      Brak komentarzy do Dzień Bezpiecznego Internetu

Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2021

zaświadczenie

Działania profilaktyczne podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym, kiedy to obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku odbył się 9 lutego pod hasłem „Działajmy razem!”

Organizatorzy akcji uważają, że wszyscy powinni angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocją tolerancji oraz tworzeniem kultury zrozumienia. W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych.

Podjęte działania:
We wszystkich klasach w ramach zajęć informatyki przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Powstało wiele ciekawych prac, których fragmenty można zobaczyć na zdjęciach.
Wychowawcy wszystkich klas podczas zajęć komputerowych (klasy I-III) lub godzin wychowawczych przeprowadzili pogadanki o tematyce dotyczącej aktywności uczniów na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji oraz zdjęć, a także anonimowości w Sieci.
W klasach IV- VIII odbyły się spotkania online z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Grajewie dotyczące cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej nieletnich. Koordynatorem spotkania był pedagog szkolny – p. Anna Formejster.

Na stronie internetowej szkoły i na korytarzu szkolnym pojawiły się informacje o DBI. Zostały one również przekazane rodzicom podczas wywiadówek.

Ponadto zaprosiliśmy uczniów do wzięcia udziału w konkursach. Oto wyniki:
Klasy I- III
Konkurs na najciekawszego „Strażnika Internetu” wykonanego z różnych materiałów:
• I miejsce – klasa II c (opiekun p. A. Gryczkowska)
• Wyróżnienia :
 kl. I a (opiekun p. E. Mieczkowska)
 kl. I b (opiekun p. J. Laszkowska)
 kl. II a (opiekun p. J. Rydzewska)
 kl. III b (opiekun p. E. Sarnacka)
 kl. III c (opiekun p. R. Wierzchowska)
 kl. III d (opiekun p. K. Karpińska)
Klasy IV- V
Konkurs na najciekawszą rymowankę, krótki wierszyk na temat bezpieczeństwa w Internecie dla klas IV-V:
• Wyróżnienie – Sikora Magda kl. IV b oraz Tomasz Kopyciński – kl. IV a
Klasy VII-VIII
Quizy wiedzy online o bezpieczeństwie w sieci:
• I miejsce:
 Damian Krutul VII a
 Adam Joka kl. VII e
 Paweł Buzon kl. VII e
 Karolina Świderska kl. VIII b
 Marcin Kurzątkowski kl. VIII b
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłości.

Podejmowane przez nas działania pozwoliły osiągnąć zamierzone cele, tj. uświadomiły uczniom zagrożenia czyhające na nich w Internecie oraz przybliżyły kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z internetowych zasobów. Zajęcia łączące naukę z zabawą i twórczością artystyczną wciągają uczniów i doskonale spełniają swoją rolę edukacyjną.

Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo w tej akcji.

Organizatorzy: nauczyciele informatyki oraz panie I. Bukrejewska i A. Joka