Dzieło Nowego Tysiąclecia

      Brak komentarzy do Dzieło Nowego Tysiąclecia

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

W ciągu dziewiętnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

Uczniowie zrzeszeni w Szkolnym Klubie Wolontariusza i  członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz byli uczniowie naszej szkoły w dniu 13 października 2019 r. wzięli udział w ogólnopolskiej zbiórce wspierającej fundację przy Parafii pw. Św. O. Pio   w Grajewie. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom,  wolontariuszom oraz ich opiekunom: ks. Albertowi Lubakowi, p. Krystynie Łagunie.

Opiekun SKW  M. Czajkowska