Dbamy o bezpieczeństwo swoje i bliskich w czasie pandemii – wyniki konkursu

Edukacja dla Bezpieczeństwa parasol

Na przełomie marca i kwietnia 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs ph. „Jak dbam o bezpieczeństwo swoje i bliskich w czasie pandemii?” adresowany do uczniów klas ósmych. Celem przedsięwzięcia było:
• propagowanie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii koronawirusa,
• pobudzanie aktywności twórczej i kreatywności uczniów,
• propagowanie zasad zdrowego współzawodnictwa.

Na konkurs wpłynęło 70 prac. Komisja konkursowa złożona z Organizatora oraz pani Urszuli Krystyny Bołonkowskiej (nauczycielka języka polskiego) i pani Aleksandry Moniki Kuczyńskiej (wicedyrektor szkoły), biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość, poprawność ortograficzną i językową przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce – Agnieszka Ciukszo kl. VIII b – pobierz
II miejsce – Lena Poniatowska kl. VIII b – pobierz
III miejsce – Marta Pawełkowska kl. VIII b – pobierz

Wyróżnienia:
Jan Krakowiak kl. VIII b – pobierz
Oliwier Cybula kl. VIII b – pobierz
Igor Borawski kl. VIII b – pobierz

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a nagrodzonym i wyróżnionym uczniom gratulujemy.

Organizatorem konkursu był nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa – pan Karol Choynowski.