Czytamy i polecamy

      Brak komentarzy do Czytamy i polecamy
logo Dnia Języka Ojczystego

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS VI – VIII (online) 

Odsłuchaj przesłany za pośrednictwem Librusa plik zawierający nagrane fragmenty książek z literatury polskiej, które niech będą dla Ciebie zachętą do ich przeczytania.

W tym wyzwaniu Twoim zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:
DO KOGO NALEŻY GŁOS?
WYPISZ IMIONA I NAZWISKA NAUCZYCIELI CZYTAJĄCYCH. 

Swoją odpowiedź prześlij w terminie do 28 lutego na pocztę: lipie@o2.pl, a w tytule e-maila wpisz swoje imię, nazwisko i klasę.

Zwycięzcy otrzymają upominki. Zapraszamy!

Organizatorki