BOOKS CHALLENGE – czyli wyzwania czytelnicze

Drodzy Uczniowie,
zachęcamy wszystkich miłośników czytania do udziału w zdalnym wyzwaniu czytelniczym BOOKS CHALLENGE – czyli wyzwania czytelnicze. Polega ono na realizacji wyzwań w odpowiedniej kolejności.

ZASADY UDZIAŁU W WYZWANIU:
1. „WYZWANIE CZYTELNICZE” skierowane jest do wszystkich uczniów SP nr 4 w Grajewie.
2. Celem akcji jest czytanie, zabawa i promocja czytelnictwa.
3. Czas trwania akcji: luty – maj 2021.
4. Akcja polega na:
a) przeczytaniu co najmniej jednej książki (nie lektury obowiązkowej, omawianej na lekcjach) w ciągu miesiąca, spełniającej podane kryteria. W każdym miesiącu będą obowiązywały inne kryteria;
b) wykonaniu fotografii z przeczytaną książką lub ilustracji okładki;
c) przyniesieniu swojego dzieła do biblioteki najpóźniej do 5 dnia kolejnego miesiąca (w trakcie nauki stacjonarnej) lub przesłaniu mailem: biblioteka@sp4.grajewo.com (w trakcie nauki zdalnej);
d) otrzymaniu pieczątki na karcie konkursowej. Karty konkursowe możesz zabrać z biblioteki lub pobrać dzięki linkowi zamieszczonemu pod artykułem;
e) zebraniu wszystkich pieczątek. Prace zawierające tytuł książki, imię, nazwisko i klasę uczestnika Wyzwania zostaną opublikowane w „Galerii Wyzwań”;
f) odebraniu dyplomu i nagrody w czerwcu.

Oto wyzwania do realizacji:

LUTY – KSIĄŻKA WYBRANA PRZEZ BLISKĄ OSOBĘ;
MARZEC – KSIĄŻKA Z OKŁADKĄ W ULUBIONYM KOLORZE;
KWIECIEŃ – KSIĄŻKA NAPISANA PRZEZ POLSKIEGO AUTORA;
MAJ – KSIĄŻKA PRZYGODOWA.

Zachęcamy do udziału w akcji!

Pamiętajmy, że czytanie ma naprawdę wiele zalet…

Autorki BOOKS CHALLENGE: A.Joka i I. Bukrejewska.

Karta konkursowa – pobierz