Biblioteka dziękuje

      Brak komentarzy do Biblioteka dziękuje

W imieniu Czytelników biblioteki szkolnej

serdecznie dziękujemy poecie

 Panu Józefowi Zenonowi Budzińskiemu

za dar książkowy w postaci nowego tomiku poezji

„S p o j r z e n i e   s ł ó w”.

4 grudnia podczas spotkania autorskiego w księgarni „Alfa” w Grajewie

pisarz promował i podpisywał swoją nową książkę.

Fot. M. Chmielewska i L. Pietrzykowska