Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

      Brak komentarzy do Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

13 września 2019 r.  w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie odbyły się spotkania Dyrektora szkoły z uczniami klas IV-VIII na temat bezpieczeństwa.

Podczas spotkań w zależności od grupy wiekowej pan Karol Chynowski omówił zagadnienia dotyczące bezpiecznego zachowania uczniów podczas przerw, zasady korzystania z szafek indywidualnych, zasady zachowania uczniów przed pracownią klasową, obowiązek dbania o ład i porządek w klasie i na korytarzach szkolnych, zasady wychodzenia ze szkoły podczas przerw, stosowanie form grzecznościowych: „dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję”, przestrzeganie punktualności, prawa i obowiązki uczniów, ubiór uczniów, zakaz korzystania z telefonów, konieczność zmiany obuwia w szkole, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu (cyberprzemoc, seksting).

Omówieniu zagadnień towarzyszyło odczytanie wybranych punktów ze Statutu szkoły oraz projekcja filmików edukacyjnych.  W spotkaniach uczestniczyła także sierżant sztabowy Sylwia Gosiewska z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Na zakończenie uczniowie zadawali pytania, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

L. Pietrzykowska