„Anioł bożonarodzeniowy” – konkurs plastyczny

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GRAJEWIE
ODDZIAŁ DLA DZIECI
zaprasza dzieci w wieku od 6 lat
do wzięcia udziału
w bożonarodzeniowym konkursie plastycznym
„Anioł bożonarodzeniowy”.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnego Anioła – jako dekoracji świątecznej, dowolną techniką plastyczną.

Cele konkursu:
– kształtowanie dziecięcej wyobraźni,
– wypracowanie w dzieciach zmysłu estetycznego,
– rozwijanie zainteresowań plastycznych,
– doskonalenie umiejętności manualnych.

Warunki uczestnictwa:
-zgłoszenie swojego uczestnictwa w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie lub pod numerem telefonu 86 272-49-74, 
– praca ma mieć formę przestrzenną o wysokości nie przekraczającej 0,5 m,
– prace powinny być wykonane indywidualnie, nie grupowo,
– konstrukcja Anioła powinna być stabilna, a jego elementy solidnie przymocowane, 
– do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę klasy i szkoły oraz numer telefonu,
– zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację zdjęć na FB i stronie internetowej Biblioteki,
– prace będzie można odebrać w Oddziale dla Dzieci MBP po rozstrzygnięciu konkursu.

Kryteria oceny:
zgodność z tematem, oryginalność pracy, ogólna estetyka pracy, technika wykonania, samodzielność.

Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.

Terminy:
– prace należy złożyć do dnia 22 grudnia 2020 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie na Osiedlu Broniewskiego 3,
– podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 14.00 przy Oddziale dla Dzieci MBP na Osiedlu Broniewskiego 3 w Grajewie.

Wyniki konkursu oraz zdjęcia wszystkich prac zostaną opublikowane na stronach internetowych miasta oraz Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy podczas tworzenia prac!