100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II. 2 kwietnia obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci, a 18 maja obchodzimy 100. rocznicę urodzin Papieża.

Poczytajmy o Papieżu

Z okazji 100- lecia urodzin Jana Pawła II zapraszamy do lektury fragmentów dwóch wyjątkowych książek o życiu i działalności tego niezwykłego Papieża-Polaka.

Młodszym czytelnikom polecamy bogato ilustrowaną publikację autorstwa
P. Rowickiego pt. „Droga do świętości. Opowiastki o Janie Pawle II” pobierz

Nieco starszym czytelnikom proponujemy z kolei fragment książki  M. Ulatowskiej pt. „Niezwykli Polacy. Jan Paweł II” pobierz

Posłuchajmy

„Tryptyk rzymski” to poemat Papieża Jana Pawła II. Został wydany w 2003 roku w sześciu językach: polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.
Audiobook – pobierz

Filmy o Papieżu i  Muzeum w Wadowicach 

Zapraszamy także do obejrzenia filmów dotyczących historii życia Jana Pawła II.
Film animowany dla dzieci – pobierz
„Karol Wojtyła – Jan Paweł II” (film biograficzny ) – pobierz

W Wadowicach w rodzinnym mieście Papieża mieści Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II. Zapraszamy na wirtualny spacer po muzeum – pobierz

O pontyfikacie Jana Pawła II i o Nim samym mówiono, że był człowiekiem, który zmienił świat. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz oglądając wybrane filmy.
„Wspomnienie Pontyfikatu Jana Pawła II” – pobierz
„Jan Paweł II – człowiek, który zmienił świat” w reżyserii Terence’a McKenna – pobierz

Papież i dzieci

Jan Paweł II był przyjacielem dzieci, które podczas spotkań zawsze do Niego lgnęły. Nie bały się. Kiedyś wyznał: Największą radością papieskiego serca są dzieci. I największą troską serca papieża jest każde dziecko. I miłością serca papieża, tak jak Serca Jezusowego, jest dziecko.

Św. Jan Paweł II nauczał, że człowiek nie może być obojętny wobec wartości. Zapraszamy do zabawy. Spośród podanych wartości wybierz te, które Twoim zdaniem były bliskie sercu Papieża – pobierz

Anegdoty o Papieżu

Jan Paweł II był uśmiechnięty, otwarty na drugiego człowieka. Jego subtelne żarty, ciepło, dobro i otwartość, przyciągały do siebie, a przez to i do wiary, tysiące ludzi, zwłaszcza młodych. Tryskał poczuciem humoru, czego potwierdzeniem są liczne anegdoty. Oto jedna z nich.

„Papieskie wagary”
Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie obecne dzieci:
Dano wam dziś wolne w szkole?

Tak! – wrzasnęła z radością dzieciarnia.
To znaczy – skomentował Jan Paweł II – że papież powinien tu częściej przyjeżdżać.

Pontyfikat Jana Pawła II w liczbach

Pontyfikat to okres sprawowania władzy w Kościele katolickim przez papieża lub biskupa.
• Pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. Najdłużej (32 lata) sprawował swój urząd Pius IX (nie licząc pontyfikatu Piotra – pierwszego następcy Jezusa).
• Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem.
• Wybór Jana Pawła II na głowę Kościoła wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80-tych i 90-tych XX w.
• Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią a Księżycem.
• Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień.
• Z 334 istniejących rzymskich parafii odwiedził 301. Jego celem było dotarcie do wszystkich parafii, zabrakło niewiele.
• Ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie.
• Mianował 232 kardynałów (łącznie z ogłoszonymi 28 września 2003 r.), w tym 10 Polaków.
• kanonizował 478 świętych (w tym 9 Polaków oraz dwóch świętych związanych z Polską).
• beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków).
• Przewodniczył 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu biskupów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów.
• Przyjął ponad 1350 osobistości politycznych.
• Spotkał się z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych.

Nauka głoszona przez Papieża był przepełniona miłością i troską o drugiego człowieka.

Dla Jana Pawła II nadrzędną wartością jest człowiek w jego człowieczeństwie. Konkretny człowiek-osoba jest powiązany z określonym kręgiem kultury, narodem, wyznaniem, jest członkiem rodziny, państwa, wykonuje jakiś zawód. To właśnie osoba posiada swą godność, która jest wartością najwyższą, bezwzględną w świecie bytów stworzonych.
Oto wybrane cytaty Jana Pawła II, które niech staną się dla nas mottem lub natchnieniem do chwili refleksji.
Troska o dziecko (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
Młodość to pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełnić prawdą i miłością. Młodość, prawda i miłość: to się musi spotkać.
Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas?
Jestem radosny, wy też bądźcie!
Ludzie są stworzeni do radości. Słuszne jest zatem wasze pragnienie szczęścia.
Nie lękajcie się waszej miłości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości.
„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!
Nie wolno się uciekać do wojny, nawet gdy chodzi o tzw. dobro wspólne. Wojna jest zawsze porażką ludzkości…

Jan Paweł II potępiał wszelkie formy przemocy, w tym przede wszystkim terroryzm.

Pielgrzymki św. Jana Pawła II 

Ojciec Święty Jan Paweł II był niewątpliwie najwięcej pielgrzymującym Papieżem w historii. Głosił naukę Chrystusa na całym świecie. Słynął ze znajomości wielu języków, dzięki której nawiązywał jeszcze lepszy kontakt z ludźmi różnych narodowości. Odwiedził kilkakrotnie Ojczyznę, a Jego wizyty były wielkimi wydarzeniami w Polsce.

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny – pobierz

Ulubioną pieśnią Ojca Świętego była „Barka”. Zapraszamy do słuchania i wspólnego śpiewania – pobierz

Na100-lecie urodzin Jana Pawła Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował hymn w hołdzie Papieżowi o wymownym tytule „Nie zastąpi Ciebie nikt”. Posłuchajmy – pobierz

Nauczyciele bibliotekarze