Zaproszenie

      Brak komentarzy do Zaproszenie

Księgarnia „Alfa” zaprasza mieszkańców Grajewa na ogólnopolską akcję

N O C  K S I Ę G A R Ń – 2 0 w r z e ś n i a  2 0 1 9 r.  (piątek) w g o d z . 2 0 . 0 0 – 2 3 . 0 0.

Tej nocy będziemy czytać, rozmawiać i dyskutować o książce.
Spotkamy się z pisarzem i poetą.

Na spotkanie prosimy też przynieść swoją ulubioną książkę.

W s t ę p w o l n y !

Serdecznie zapraszają właścicielka i pracownicy Księgarni Alfa.

W programie:
– spotkanie z lokalnymi twórcami,
– konkurs czytania,
– quiz literacki,
– wspomnienia księgarzy,
– głośne czytanie wybranej książki,
– moja ulubiona książka – przynieś książkę i poleć ją czytelnikom!
– dyskusja: rola małych rodzinnych księgarń w dobie internetu,
– warsztaty plastyczne,
– występy młodzieży – recytacja lub scenki rodzajowe z wybranych utworów,
– słodki poczęstunek.

Spotykamy się 20 września w gościnnych progach księgarni!
Grajewo, ul. Wojska Polskiego 32
(pamiętajcie posiadamy duży parking, wjazd od ul. Wojska Polskiego, jak też Górnej 🙂

Program wydarzenia –> https://nocksiegarn.pl/wydarzenie/noc-ksiegarn-w-grajewie/