Sienkiewiczowska Lekturiada

      Brak komentarzy do Sienkiewiczowska Lekturiada

MIEJSKI  PROJEKT  EDUKACYJNY 
POD  PATRONATEM 
BURMISTRZA  MIASTA  GRAJEWO – PANA  DARIUSZA  LATAROWSKIEGO

15 listopada 2019 r. przypada 103. rocznica śmierci wielkiego, polskiego pisarza i Noblisty, Patrona naszej szkoły – Henryka Sienkiewicza. W związku z tym  zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w konkursach w ramach miejskiego projektu edukacyjnego Sienkiewiczowska Lekturiada.  

Celem projektu jest upamiętnienie 103. rocznicy śmierci wielkiego, polskiego pisarza Noblisty; rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży szkolnej; integracja wokół Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie; przygotowanie szkoły do miejskich obchodów 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu.   

REGULAMINY  KONKURSÓW

Klasy VII – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Grajewo

MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZO-INFORMATYCZNY
„Odkrywamy na nowo Henryka Sienkiewicza”

Uroczystość w SP 4 stanowiąca podsumowanie miejskiego projektu edukacyjnego „Sienkiewiczowska Lekturiada” wpisana do kalendarza obchodów 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu  (grudzień 2019 – styczeń 2020 r.).

ZAPRASZAMY 

Organizatorki:
Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Urszula Krystyna Bołonkowska, Sabina Łempicka