Zapracowali na SUKCES, czyli o XVI Międzyszkolnym Konkursie Literacko-Językowym

W czerwcu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza odbył się – organizowany od lat przez panie Renatę Samełko i Elżbietę Dąbrowską – Międzyszkolny Konkurs Literacko – Językowy adresowany do uczniów klas czwartych i piątych. Jego celami są:

– rozwijanie uzdolnień humanistycznych,

– rozwijanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności i niezależności w myśleniu,

– wyłonienie talentów polonistycznych.

Wymagania konkursowe obejmowały:

  • sprawne i krytyczne czytanie,
  • gromadzenie słownictwa,
  • praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku,
  • redagowanie wypowiedzi pisemnych,
  • poprawne posługiwanie się zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi.

W bieżącym roku uczestniczyło w nim 11 uczniów klas czwartych i 16 uczniów klas piątych  ze wszystkich grajewskich szkół podstawowych. „Czwórkę” reprezentowało 3 uczniów klas czwartych (2 – kl. IV c, 1- kl. IV d ) i 5 piątoklasistów (2 – kl. V c, 2 – V d, 1- V e).

Z radością informujemy, że wśród laureatów widnieją nazwiska uczniów naszej szkoły.

Klasy IV

I miejsce – Oliwia Przytulska kl. IV c

II miejsce – Natalia Chmielewska kl. IV c

Klasy V

III miejsce – Filip Surażyński kl. V c

Wszyscy są uczniami p. Haliny Muryjas-Rząsy.

Dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatorów zostały  dostarczone do szkoły i będą wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 GRATULUJEMY!

Fot. L. Pietrzykowska