Z Jezusem kroczymy Drogą Krzyżową

ukrzyżowanie Jezusa

Z Jezusem kroczymy
Drogą Krzyżową

Regulamin Wielkopostnego Szkolnego Konkursu Plastycznego

 1. Cele konkursu:
 • Wdzięczność Bogu za dar zbawienia.
 • Pogłębienie wiedzy na temat męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
 • Rozwijanie zdolności i umiejętności plastycznych dzieci.
 • Rozbudzanie kreatywnego myślenia.
 1. Zasady konkursu:
 • Tematem konkursu jest jedna, dowolnie wybrana stacja Drogi Krzyżowej.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie.
 • Technika wykonania dowolna, format prac A4.
 • Praca powinna być opatrzona metryczką: Tytuł stacji, imię i nazwisko autora pracy, klasa autora pracy.
 • Prace należy dostarczyć do swojego katechety do dnia 31.03.2021 r.
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniowie klas 0 – I oraz klas II – III.

Zapraszamy do udziału w konkursie

   Katecheci