XI Tydzień Biblijny

      Brak komentarzy do XI Tydzień Biblijny

W naszej szkole zostały zaakcentowane obchody XI Tygodnia Biblijnego w Kościele w Polsce. Na drzwiach sal lekcyjnych umieszczono słowa zachęcające do lektury Słowa Bożego, podkreślające jego znaczenie w życiu osobistym i wspólnotowym. Podczas zajęć katechetycznych rozważno Ewangelię wg. św. Jana. Na podstawie jej treści uczniowie na nowo odkrywali prawdę o osobie Jezusa Chrystusa, Jego misji i relacji z Bogiem Ojcem. Uczniowie poszczególnych klas losowali wcześniej przygotowane karteczki z fragmentami Pisma świętego. Każdy słuchający został zobowiązany, aby w tym tekście odnaleźć Bożą obietnicę, którą Bóg złożył człowiekowi przed wiekami i postarać się przyjąć ją, jako aktualną dla swego osobistego życia. Wielu uczniów próbowało w formie pisemnej, bądź plastycznej wyrazić to, co odkrywczego dała lektura Biblii. W holu przy bibliotece szkolnej została wyeksponowana tablica dotycząca Tygodnia Biblijnego oraz quiz z ciekawostkami biblijnymi.

V. Curyło, D. Lekenta, K. Łaguna, ks. M. Sztych, M. Czajkowska, L. Pietrzykowska

Co dała mi lektura Biblii?

Wypowiedzi uczniów:

„Biblia umocniła moją  wiarę w Jedynego Boga, a także dała dużo do myślenia nad moim życiem i postępowaniem. (…) Jezus oddał za nas życie, więc powinniśmy sięgać po Biblię częściej.”                        

                                                                                    Zuzanna Karwowska kl.  VI b

„Odkryłam wskazówki, którymi należy kierować się w życiu, aby być szczęśliwym na ziemi i w niebie. Mogę do Biblii zawsze zajrzeć , aby dowiedzieć się , co radzi Pan.”

                                                                             Marta Pawełkowska kl.VI b.

„Jezus ludzi kocha najbardziej. Poświęcił dla nich życie.”

                                                                                        Tomasz Ptaszyński   kl.VI b

„Biblia jest dla mnie drogowskazem do nieba. Kierując się jej słowami można stać się dobrym człowiekiem, który kocha Boga.”

                                                                                     Karolina Świderska kl. VI b

„Znalazłem w tej księdze tajemnice naszego zbawienia”.

                                                                                     Jan Krakowiak kl. VI b

„Pismo św. może nas nauczyć, dlaczego warto wierzyć w Pana Boga.”

                                                                                           Justyna Kowzon kl. VI b

„Biblia może stać się naszym najlepszym przyjacielem, z którym będziemy mogli spędzać czas.”         

                                                                                         (wypowiedź anonimowa)