Wywiadówka profilaktyczna i „otwarte drzwi”


Przypominamy


– 16 maja (środa) – OTWARTE DRZWI dla rodziców klas I-III SP według godzin ustalonych przez wychowawczynie.


– 17 maja (czwartek) godz. 16.30 WYWIADÓWKA PROFILAKTYCZNA DLA RODZICÓW 
Tematyka: Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży? Prelegentem będzie specjalista terapii uzależnień dzieci i młodzieży – Elżbieta Powichrowska z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Dzieci i Młodzieży w Białymstoku. Miejsce – sala gimnastyczna SP 4.


Po wywiadówce profilaktycznej OTWARTE DRZWI dla rodziców klas IV-VII i oddziałów gimnazjalnych do godz. 18.30.


ZAPRASZAMY


 

Dodaj komentarz