Wyniki I Szkolnego Konkursu Czytelniczo – Matematycznego „OMNIBUS” online

W dniach 19 – 22 maja 2020 r. uczniowie klas piątych i szóstych mieli możliwość udziału online w I Szkolnym Konkursie Czytelniczo – Matematycznym „OMNIBUS”.

Cele konkursu obejmowały: popularyzację literatury i matematyki wśród uczniów; rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia; „oswajanie” nowej rzeczywistości szkolnej; zachęcanie do aktywności edukacyjnej w dobie nauczania online i ograniczonych możliwości bezpośredniego komunikowania się; wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Zadaniem uczestników konkursu było wypełnienie testu online zawierającego pytania i zadania (otwarte i zamknięte) z zakresu literatury i matematyki. Aktywny link do testu wraz z instrukcją został przesłany za pośrednictwem Librusa do wszystkich uczniów klas V i VI.

Komisja konkursowa złożona z organizatorek wyłoniła wśród uczestników osoby z największą liczbą zdobytych punktów w najkrótszym czasie.

Dyplomy i nagrody otrzymują:
I miejsce – Natalia Chmielewska kl. V c
II miejsce – Olivia Prejs kl. VI b
III miejsce – Dawid Dubois kl. V c
Bardzo dobry wynik – Aurora Montereale kl. VI e

Wyróżnienia:
Drzymkowski Konrad kl. VI f
Karwowska Nadia kl. V c
Karwowski Rafał VI d
Klimaszewska Julita kl. V c
Lekenta Kacper kl. VI d
Popowska Paulina kl. VI f
Surażyński Filip kl. VI c
Świderski Rafał kl. V c
Wiśniewski Mateusz kl. V c
Zawistowski Bartosz kl. VI c
Żabińska Gabriela kl. VI f

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy.

Organizatorki konkursu: Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Marta Lenkiewicz