Weź udział w wojewódzkim konkursie plastycznym „Czytanie jest the best”

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku
Fundacja Sąsiedzi
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
zapraszają do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym
„Czytanie jest the best!”.

  Regulamin konkursu – pobierz

Prace należy składać w bibliotece SP 4 w terminie do 27 marca 2019 r.