Szkolny Klub Wolontariusza – podsumowanie akcji w czerwcu

„Cała Polska czyta dzieciom”

W czerwcu wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza, działającego w naszej szkole wzięli udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Wspólnie z pięknie czytającymi uczniami klasy 3c udali się do oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III, aby czytać wybrane bajki oraz wiersze Jana Brzechwy. Była to okazji do integracji społeczności szkolnej i wymiany doświadczeń.

„Wylosuj Anioła”

15 czerwca zakończyła się akcja „Wylosuj Anioła” skierowana do uczniów klas I – VIII. Była to akcja pisania kartek (w dobie pandemii – tylko elektronicznie) mających nieść wsparcie dzieciom leczonym onkologicznie. Powstała z inicjatywy rodziców dzieci leczonych na onkologii. Wszystkie otrzymane kartki przekazaliśmy na adres fundacji „Gdy Liczy się Czas”. Wiemy, że nasze kartki dotarły do dzieci leczonych onkologicznie, ponieważ otrzymaliśmy podziękowania od fundacji. Dziękujemy wychowawcom klas I – VIII za przekazanie uczniom informacji o naszej akcji.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza
Renata Wierzchowska  Dorota Zabłocka