Światowy Dzień Trzeźwości

      Brak komentarzy do Światowy Dzień Trzeźwości

15 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Trzeźwości. Światowy Dzień Trzeźwości został ustanowiony, by walczyć z alkoholizmem. Według specjalistów, właśnie alkohol jest głównym czynnikiem przestępstw czy patologii społecznych. Światowy Dzień Trzeźwości został również wprowadzony, by pokazać i zwrócić uwagę ludziom na to, jak bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie ma wypicie alkoholu.

Choroba alkoholowa nie jest tylko problemem osoby nadużywającej alkoholu, ale przede wszystkim, jest to problem całych rodzin.

Jakie skutki wywołuje spożywanie/nadużywanie alkoholu?

Są to skutki w różnych dziedzinach, na różnych płaszczyznach życia, w tym:

• przemoc i agresja, w tym rówieśnicza, przestępczość związana z użyciem siły – bójki, pobicia, rozboje, w stadium uzależnienia kradzieże dla zdobycia pieniędzy na alkohol,
• osłabienie wewnętrznych hamulców emocjonalnych (zachowania ryzykowne, niebezpieczne dla życia i zdrowia, przypadkowe kontakty seksualne, choroby przenoszone drogą płciową, niechciane ciąże),
• niewydolność oraz rozkład rodzin (zaburzenia podstawowych ról w rodzinie, przemoc w rodzinie, cierpienie psychiczne dzieci),
• zdarzenia drogowe, śmiertelne wypadki w ruchu drogowym, urazy, wypadki w pracy,
• szkody o charakterze zdrowotnym (alkoholizm jest pierwotną przyczyną powstawania wielu innych chorób, tak fizycznych, jak i psychicznych),
• szkody emocjonalne (zaniżone poczucie własnej wartości, lęki, fobie, myśli samobójcze),
• ekonomicznym (absencja w pracy, brak środków do życia) i wiele, wiele innych.

Ważne adresy i telefony

http://pomaranczowalinia.pl/ (e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl) tel. 801 14 00 68 – strona internetowa i telefon. Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.

https://116111.pl/problemy/czym-jest-uzaleznienie,aid,105, tel. 116 118 – strona internetowa i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa – wykaz placówek leczenia uzależnień z podziałem na województwa.

http://www.aa.org.pl/regiony/index010.htm – wykaz mityngów AA w poszczególnych regionach.

Pedagodzy szkolni