Sukces Weroniki, Róży i Julii w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALCHEMIK

                         

7 marca 2019 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK. Konkurs przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy od wielu lat prowadzi wraz z renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współpracę merytoryczną w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych.

Celem Konkursu Chemicznego ALCHEMIK  jest utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W tegorocznej edycji konkursu brało udział 17 uczniów naszej szkoły (11 ze szkoły podstawowej i 6 z oddziałów gimnazjalnych). Komitet Organizacyjny konkursu 15 kwietnia 2019 roku poinformował o wynikach tegorocznej edycji. Weronika Dziejma, uczennica klasy VIIIA została laureatką wyróżnioną na szczeblu krajowym (zajęła 4 miejsce w Polsce), a Róża Ruszczyk, uczennica klasy VIIIA oraz Julia Zarzecka, uczennica klasy IIIC (oddział gimnazjalny) uzyskały bardzo dobre wyniki. Szkoła otrzymała wyróżnienie krajowe w uznaniu za uzyskane wyniki.

Gratuluję Weronice, Róży oraz Julii i życzę dalszych sukcesów chemicznych. Mam nadzieję, że wyniki uzyskane przez wyróżniających się uczestników Konkursu będą zachętą do kontynuowania i rozwijania swoich umiejętności chemicznych.

Opracowała: Joanna Daniela Zalewska-Grochowska

Dostarczyła – wicedyrektor Joanna Szymanowska 

Fot. L. Pietrzykowska