Spotkanie Dyrektora szkoły z Pocztem Sztandarowym

Sztandar szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

16 listopada odbyło się spotkanie Dyrektora szkoły – pana Karola Choynowskiego z opiekunem Pocztu Sztandarowego – panem Wiesławem Jerulankiem i uczniami wchodzącymi w skład pocztu: chorążymi i asystą.

Spotkanie dotyczyło podsumowania dotychczasowego udziału sztandaru szkoły w uroczystościach szkolnych i miejskich oraz ustalenie dalszych kierunków pracy.

Uczniowie za godne reprezentowanie szkoły otrzymali pochwały połączone z wpisem do e-dziennika. Zaplanowano także wykonanie profesjonalnych fotografii w strojach galowych.

L. Pietrzykowska