Spotkanie czytelnicze „Nie jestem inny – jestem wyjątkowy”

7 lutego 2019 r. w grupach przedszkolnych „Skrzaty” i „Biedroneczki” w ramach Ogólnopolskiego programu „Wychowanie przez czytanie” odbyły się spotkania czytelnicze pod hasłem „Nie jestem inny – jestem wyjątkowy”. Tym razem Wiktoria Wasilewska zapoznała dzieci z treścią bajki „O słoniku Bartusiu i jego krótszej nóżce” Jolanty Nartowskiej dotyczącą niepełnosprawności i akceptacji w  grupie rówieśniczej.

Celem spotkania było uwrażliwienie dzieci na zagadnienie niepełnosprawności, kształtowanie pozytywnej postawy oraz tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Po przeprowadzonych „ważnych rozmowach” dzieci otrzymały kolorowanki z bohaterem bajki – słonikiem Bartusiem.

L. Pietrzykowska

Fot. A. Krawczyk