„Spacerkiem po Grajewie” – weź udział w konkursie

R E G U L A M I N

XV  EDYCJI   SZKOLNEGO  KONKURSU   WIEDZY  DLA  UCZNIÓW  KLAS  TRZECICH

CELE KONKURSU 

  • Poszerzenie wiedzy uczniów na temat rodzinnego miasta.
  • Wyrabianie szacunku dla przeszłości i teraźniejszości Grajewa.
  • Rozwój umiejętności autoprezentacji ,,małej Ojczyzny”.

 TERMIN  

 21 lutego 2019 r. (czwartek) w sali nr 15 – godzina zostanie podana w późniejszym terminie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich.

2. W szkolnym konkursie uczestniczy po 4 zawodników wyłonionych drogą eliminacji klasowych.

3. Każdy z uczestników walczy o indywidualne zwycięstwo.

4. Konkurs obejmuje wiadomości dotyczące teraźniejszości i przeszłości Grajewa zamieszczone w opracowanym „Informatorze o Grajewie dla klas trzecich”.

5. Konkurs będzie miał formę pisemną – rozwiązanie testu polegać będzie na wskazaniu poprawnej odpowiedzi spośród zaproponowanych lub samodzielnym udzieleniu poprawnej odpowiedzi.

6. Uczestnicy konkursu przynoszą ze sobą długopis i przybory do rysowania (ołówek i kredki).

7.  Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja konkursowa.

8. Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Zapraszamy!

Organizatorzy – L. Pietrzykowska, A. Bukowska i W. Jerulank