Sienkiewiczowskie szkoły i nie tylko – do nas…

Miejski Projekt Edukacyjny 

pod patronatem Burmistrza Miasta Grajewo – pana Dariusza Latarowskiego

W ramach realizacji projektu edukacyjnego zwróciliśmy się do Szkół Sienkiewiczowskich i szkół z terenu miasta Grajewo z prośbą o przygotowanie wystawy poświęconej naszemu Patronowi i nadesłanie zdjęć zarówno z wystawy, jak i zdjęcia szkoły. Okazuje się, że nasza prośba nie tylko została wysłuchana i wciąż napływają zdjęcia, ale także otrzymujemy wiele e-maili z pozdrowieniami, z życzeniami oraz słowami uznania w nawiązaniu do zbliżającej się szybkimi krokami 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu. Serdecznie dziękujemy za ten piękny akt solidaryzowania się z nami.

Otrzymaliśmy już zdjęcia z niżej wymienionych szkół:

• Szkoły Podstawowej nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie,
• Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie,
• Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach,
• Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie,
• Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku,
• Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie,
• Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku,
• XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie,
• I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku,
• Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Okrzei,
• I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku,
• Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie,
• Szkoła Podstawowa nr 4  im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie
• Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu
• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

H. Muryjas-Rząsa, L. Pietrzykowska

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie

Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

 Szkoła Podstawowa nr 6  im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Henryka Sienkiewicza w Turku

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewcza w Malborku

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Okrzei

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie            

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu          

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach          

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu         

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach            

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Głobinie            

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej