Scenariusz zajęć rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo

Fot. G. Cudny