„STOP! W tej grze masz tylko jedno życie!

Program profilaktyczny

Dnia 11 czerwca 2019 r. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali I część programu profilaktycznego ,,Stop! W tej grze masz tylko jedno życie’’. Program rozpoczął się pantonimą zatytułowaną ,, W sieci uzależnień’’, co pokazało, jak szybko można stracić kontakt ze światem, jeśli wpadnie się w uzależnienie od telefonu, internetu itp. Następnie odbyła się inscenizowana rozprawa ,, Sąd nad papierosem’’, która miała na celu ukazanie zagrożeń związanych z paleniem tytoniu, zachęcenie młodych ludzi do podejmowania odpowiedzialnych wyborów- życia bez nałogu, kształtowanie postaw asertywnych wobec palenia tytoniu oraz propagowanie postaw prozdrowotnych. Rzetelne argumenty oskarżające papierosy przedstawiali liczni świadkowie, pani prokurator była również twarda w przedstawianiu szkodliwych na zdrowie faktów. Nie pomogła nawet płomienna mowa obronna adwokata. Sąd po wysłuchaniu stron i świadków, uznał papierosy za winne i skazał prawomocnym wyrokiem na dożywocie. Uczniowie wysłuchali również cennych rad na wakacje. Specjalnym gościem była pani asystent do spraw oświaty zdrowotnej z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Grajewie-Beata Dębińska, która przekazała ciekawe, nieznane dotąd fakty dotyczące szkodliwości palenia błędnie modnych ostatnio papierosów elektronicznych. Ciekawe stroje aktorów i scenografia wprowadziły publiczność w iście poważny, sądowy nastrój rozprawy.

Na korytarzu szkolnym urządzono kącik informacyjny z tematycznymi ulotkami i broszurkami.

Opiekunem naszych uczniów z klasy VII d, VII b, V c była  pedagog szkolny –  pani Anna Formejster, która prowadzi różnego rodzaju przedsięwzięcia profilaktyczne, skupiając zaangażowaną w tę tematykę młodzież w Szkolnym Kole Młodych Profilaktyków.

Fot. M. Lenkiewicz