Rekrutacja uzupełniająca

      Brak komentarzy do Rekrutacja uzupełniająca

Uprzejmie informujemy, że rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w postępowaniu uzupełniającym w terminie od 7 do 14 maja 2021r. potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Druki dostępne są w sekretariacie szkoły.