Rada Rodziców przy SP nr 4 informuje

      Brak komentarzy do Rada Rodziców przy SP nr 4 informuje

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
Przewodniczący – p. Wojciech Fajfer
Wiceprzewodnicząca – p. A. Kownacka – Popławska
Sekretarz – p. Kamila Koprowska
Skarbnik – p. Aneta Mścichowska

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:
Przewodnicząca – p. Anna Mazurek
Członek – p. Barbara Szuba
Członek – p. Agnieszka Kamińska