Pedagodzy

Zadaniem pedagogów szkolnych jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej bądź rodzinnej, dbanie o właściwy ich rozwój i w tym celu podejmowanie odpowiednich działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych. 

               Pedagodzy zapraszają

ANNA FORMEJSTER

Poniedziałek  10.00 – 15.00

Wtorek  8.30 – 13.30

Środa 8.30 – 12.30

Czwartek  10.00 – 15.00

Piątek  8.30 – 12.30


URSZULA PALUSZKIEWICZ

Poniedziałek  8.30 – 13.30

Wtorek  10.00 – 15.00

Środa 10.00 – 15.00

Czwartek 8.30 – 13.30

Piątek 8.30 – 13.30

                          AKTUALNOŚCI


[ic_add_posts category=’pedagog’]