Postępowanie uzupełniające – listy zakwalifikowanych

TERMINY:

06.05.2020r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.

Od 07.05. do 14.05.2020r. rodzice kandydata zakwalifikowanego przesyłają na email szkoły oświadczenie woli przyjęcia (skan lub zdjęcie). Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej szkoły, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18.05.2020r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 86 272 30 78 bądź emailowy: sekretariat@sp4.grajewo.com