PoczytajMy

      Brak komentarzy do PoczytajMy

Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiło wyniki rekrutacji do ogólnopolskiego programu „PoczytajMy”.  Wśród  200 szkół zakwalifikowanych do edycji zimowej ponownie znalazła się  nasza szkoła. W ramach tego programu realizowany jest projekt polegający na założeniu klubu czytelniczego. Uczniowie należący do klubu  przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Ale wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne,  a także uczą się radzenia sobie ze stresem podczas prezentacji. W tym roku przynależność do klubu zgłosiły:   Anna Jaszewska, Wiktoria Gibniewska, Wiktoria Szumowska, Wiktoria Siedlecka, Sara Cappella, Aniela Kiełczewska. Wszystkich uczniów zainteresowanych wolontariatem zapraszamy do współpracy.

Koordynator Iwona Bukrejewska