Pierwszy biwak II Grajewskiej Drużyny Harcerskiej „Zielona Skra”

W dniach 7- 9 czerwca odbył się w pierwszy Biwak II GDH. Na miejsce biwaku wybraliśmy Ośrodek Wypoczynkowy „Łoś” w Opartowie pod Rajgrodem.

W programie biwaku były zajęcia związane głównie z historią, symboliką i obrzędowościa harcerską. Odbyły się dwa ogniska. Nie zabrakło też czasu na odpoczynek i zabawę. Program został zrealizowany. Wszyscy wracali do domu z myślami, że biwak trwał za krótko i trzeba się wyspać.

S. Obrycki