Patroni 2020 roku – książkowe rekomendacje Koła Przyjaciół Biblioteki

Każdego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia Patronat roku – jest to  coroczne okolicznościowe wyróżnienie dla osób lub minionych wydarzeń podejmowane w drodze uchwały.

W 2020 roku takim wyróżnieniem uhonorowani zostali:
  *  Święty Jan Paweł II,
  *  Hetman Stanisław Żółkiewski,
  *  Roman Ingarden,
  *  Leopold Tyrmand,
  *  Bitwa Warszawska 1920 roku,
  *  100. rocznica Zaślubin Polski z morzem w Pucku.

Czytelników biblioteki szkolnej zapraszamy do wypożyczania wyżej przedstawionych  książek. Ich lektura przybliży Wam znaczenie wyróżnionych osób i wydarzeń dla Polski.

Koło Przyjaciół Biblioteki